Search
Close this search box.

Spanien: Personuppgiftsansvarig bötfälls 600 euro för olaglig kamerabevakning av plats dit allmänheten har tillträde

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en personuppgiftsansvarig med 600 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person klagat till AEPD över att den personuppgiftsansvarige installerat bevakningskameror som bland annat även täckte plat dit allmänheten har tillträde.

AEPD konstaterade att detta var ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Vidare hade den personuppgiftsansvarige inte på ett korrekt sett informerat de registrerade om behandlingen av uppgifterna genom kameraövervakningen och därmed brutit mot sin informationsskyldighet, vilket utgjorde en överträdelse av artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 600 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00523/2022

Beslutsdatum: 2023-11-20

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.