Spanien: Patio Ancestral bötfälls med 5 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Patio Ancestral S.L. med 5 000 euro för brott mot artikel 6 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad arbetat för byggföretaget Patio Ancestral och att han utfört vissa renoveringsarbeten för företaget. Under dessa arbeten inträffade skador på byggföretagets egendom. Med anledning av dessa skador skickade Patio Ancestral ett brev med ett skadeståndskrav till den registrerade och till den registrerades far, som tidigare hade varit anställd av samma byggföretag. Fadern var dock en icke involverad tredje part i det här fallet. Enligt AEPD har behandlingen av faderns personuppgifter skett utan rättslig grund varför Patio Ancestral bötfälldes med 5 000 euro för brott mot artikel 6 i GDPR. Bötesbeloppet sänktes dock till 3 000 euro då Patio Ancestral frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Patio Ancestral S.L.

Beslutsnummer: PS/00440/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.