Spanien: Orange Espagne bötfälls med 30 000 euro för olagliga telefonsamtal och SMS

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Orange Espagne S.A.U. med 30 000 euro för brott mot artikel 6.1 (a) dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD eftersom hon tagit emot totalt 30 telefonsamtal och textmeddelanden från Jazztel, ett dotterbolag till Orange Espagne, under perioden 2021-01-03 till 2021-03-03 utan att någonsin ha varit kund hos företaget. Den registrerade begärde att hennes telefonnummer skulle raderas från Orange Espagnes databas, men trots att Orange Espagne bekräftat raderingen av hennes uppgifter, fortsatte hon att ta emot telefonsamtal och textmeddelanden från företaget.

Enligt AEPD har Orange Espagne behandlat den registrerades personuppgifter utan hennes samtycke vilket utgör ett brott mot artikel 6.1 (a) GDPR. AEPD bötfällde Orange Espagne med 50 000 euro, ett belopp som sänktes till 30 000 euro då Orange Espagne frivilligt betalat sanktionsavgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Orange Espagne S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00471/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.