Spanien: Orange Espagne bötfälls med 30 000 euro för olaglig nummerportering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Orange Espagne S.A.U. med 30 000 euro för brott mot artikel 6 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Orange Espagne gjort en nummerportering utan att den klagande haft någon vetskap eller lämnat in en begäran om sådan åtgärd. Enligt AEPD har Orange Espagne därmed behandlat den klagandes personuppgifter utan rättslig grund då företaget genomfört nummerporteringen utan att först ha fastställt om den person som lämnat in porteringsbegäran var den klagande eller inte, vilket utgör ett brott mot artikel 6 GDPR.

AEPD bötfällde Orange Espagne med 40 000 euro, ett belopp som sänktes till 30 000 euro då Orange Espagne frivilligt betalat sanktionsavgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Orange Espagne S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00308/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.