Spanien: Oes Global Energy bötfälls med 35 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Oes Global Energy S.L med 35 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kund till Oes Global Energy lämnat in ett klagomål till AEPD efter att ha fått ett e-postmeddelande från företaget som innehöll dokument om uppsägning av andra kunders elavtal. Dokumenten innehöll kundernas personuppgifter, som exempelvis deras namn och ID-nummer.

AEPD ansåg att detta olagliga utlämnande av personuppgifter utgjorde ett brott mot principen om konfidentialitet och integritet enligt artikel 5.1 (f) GDPR samt en brist på lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter enligt artikel 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 35 000 euro

Mottagare: Oes Global Energy S.L

Beslutsnummer: PS/00099/2022

Beslutsdatum: 2022-10-17

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.