Spanien: Nordetia Clinics Móstoles bötfälls med 1 500 euro för att ha avslöjat mottagares e-postadresser

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Nordetia Clinics Móstoles S.L med 1 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person klagat till AEPD efter att ha fått ett e-postmeddelande från Nordetia Clinics Móstoles som visade 21 andra mottagares e-postadresser. AEPD inledde ett förfarande mot Nordetia Clinics Móstoles för att brutit mot principen om konfidentialitet och säkerhet i behandlingen av personuppgifter enligt GDPR.

Nordetia Clinics Móstoles svarade inte på AEPD:s begäran om information eller på anklagelserna, trots flera försök att nå företaget via e-post och vanlig post.

AEPD beslutade att bötfälla Nordetia Clinics Móstoles med 1 000 euro för att ha brutit mot artikel 5.1 (f) GDPR och med 500 euro för att ha brutit mot artikel 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR, art. 83 GDPR, art. 76 LOPDGDD

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Nordetia Clinics Móstoles S.L

Beslutsnummer: PS/00633/2023

Beslutsdatum: 2023-10-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.