Search
Close this search box.

Spanien: Muxers Concept bötfälls med 20 000 euro för olaglig bevakning av anställda

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Muxers Concept, S.L. med 20 000 euro för överträdelser av bland annat dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till polisen efter att den registrerade upptäckt en bevakningskamera och ljudinspelare på de anställdas toaletter, samt ett ljudinspelningssystem i företagets omklädningsrum. Utrustningen var enligt den registrerade gömd under ett lågt tak.

AEPD konstaterade att behandling av bilder genom kamera- eller videokamerasystem i syfte att garantera säkerheten för personer och varor samt anläggningar under anställningsförhållanden regleras i artikel 22.8 i nationell lagstiftning om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter (LOPDGDD).

Enligt AEPD måste övervaknings- och kontrollåtgärderna stå i proportion till det eftersträvade syftet, nämligen att garantera säkerheten och uppfylla arbetsskyldigheter, där inspelning av anställda som interagerar med kunder anses vara oproportionerligt i förhållande till syftet att säkerställa efterlevnaden av arbetsskyldigheter. Muxers Concept har i det aktuella fallet använt en nivå på inspelningen som enligt myndigheten utgjorde ett intrång i privatlivet.

Mot denna bakgrund ansåg AEPD att Muxers Concept brutit mot artikel 6 GDPR genom att ha utfört behandlingen utan att ha en rättslig grund.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare: Muxers Concept, S.L.

Beslutsnummer: PS/00178/2022

Beslutsdatum: 2022-07-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.