Spanien: Movalia Traslados bötfälls med 1 200 euro för dataskyddsbrister på webbplats

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Movalia Traslados S.L.U.  med 1 200 euro för överträdelse av artiklarna 6.1 och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD under sin utredning funnit brister på en webbplats som drivs av Movalia Traslados. Till exempel behandlade Movalia Traslados uppgifter från besökare på webbplatsen utan deras uttryckliga samtycke, vilket utgör en överträdelse av artikel 6.1 GDPR. Vidare hade webbplatsen, i strid med informationskraven i artikel 13 GDPR, ingen integritetspolicy. På grundval av dessa brister ålade AEPD Movalia Traslados böter på 2 000 euro. Detta bötesbelopp sänktes dock till 1 200 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 1 200 euro

Mottagare: Movalia Traslados S.L.U.

Beslutsnummer: PS/00533/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.