Spanien: Mistore Canarias bötfälls med 5 000 euro för olaglig delning av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Mistore Canarias S.L. med 5 000 euro för överträdelse av artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad som gjort ett köp från Mistore Canarias lämnat in ett klagomål till AEPD. Enligt den registrerade samlades hennes personuppgifter såsom efternamn, förnamn och bankkontouppgifter in vid köpet. I samband med köpet erbjöds den registrerade även produkter från tre andra företag, vilket hon tackade nej till. Trots detta överförde Mistore Canarias hennes uppgifter till de tre företagen. Eftersom det inte fanns ett giltigt samtycke till överföringen fastställde AEPD att Mistore Canarias olagligt behandlat den registrerades personuppgifter och därmed brutit mot artikel 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Mistore Canarias S.L.

Beslutsnummer: PS/00534/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.