Spanien: Mistore Canarias bötfälls med 5 000 euro för olaglig delning av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Mistore Canarias S.L. med 5 000 euro för överträdelse av artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad som gjort ett köp från Mistore Canarias lämnat in ett klagomål till AEPD. Enligt den registrerade samlades hennes personuppgifter såsom efternamn, förnamn och bankkontouppgifter in vid köpet. I samband med köpet erbjöds den registrerade även produkter från tre andra företag, vilket hon tackade nej till. Trots detta överförde Mistore Canarias hennes uppgifter till de tre företagen. Eftersom det inte fanns ett giltigt samtycke till överföringen fastställde AEPD att Mistore Canarias olagligt behandlat den registrerades personuppgifter och därmed brutit mot artikel 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Mistore Canarias S.L.

Beslutsnummer: PS/00534/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.