Spanien: Miraclia Telecomunicaciones bötfälls med 40 000 euro för olaglig behandling vid skämtsamtal

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Miraclia Telecomunicaciones S.L. med 40 000 euro för brott mot artiklarna 6.1, 13 och 14 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Miraclia Telecomunicaciones tillhandahållit en app där användare kan välja ett “skämt” och ange en mottagares telefonnummer. Mottagaren får därefter ett samtal från ett hemligt nummer varpå “skämtet” utförs. Enligt AEPD har Miraclia Telecomunicaciones brutit mot skyldigheten att informera mottagaren av samtalet om insamling av dennes personuppgifter enligt artiklarna 13 och 14 i GDPR. Vidare har Miraclia Telecomunicaciones inte vid något tillfälle informerat mottagaren av samtalet (som dessutom spelades in) om dennes rätt att samtycka i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.1 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 14 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 euro

Mottagare: Miraclia Telecomunicaciones S.L.

Beslutsnummer: PS/00416/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.