Spanien: Miraclia Telecomunicaciones bötfälls med 40 000 euro för olaglig behandling vid skämtsamtal

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Miraclia Telecomunicaciones S.L. med 40 000 euro för brott mot artiklarna 6.1, 13 och 14 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Miraclia Telecomunicaciones tillhandahållit en app där användare kan välja ett “skämt” och ange en mottagares telefonnummer. Mottagaren får därefter ett samtal från ett hemligt nummer varpå “skämtet” utförs. Enligt AEPD har Miraclia Telecomunicaciones brutit mot skyldigheten att informera mottagaren av samtalet om insamling av dennes personuppgifter enligt artiklarna 13 och 14 i GDPR. Vidare har Miraclia Telecomunicaciones inte vid något tillfälle informerat mottagaren av samtalet (som dessutom spelades in) om dennes rätt att samtycka i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.1 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 14 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 euro

Mottagare: Miraclia Telecomunicaciones S.L.

Beslutsnummer: PS/00416/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.