Spanien: Miguel Ibanez Bezanilla bötfälls med 3 000 euro för olagliga cookies och bristande säkerhetsåtgärder

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Miguel Ibanez Bezanilla SL med 3 000 euro för brott mot artiklarna 13 och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) samt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”).

Av beslutet framgår att Miguel Ibanez Bezanillas webbplats samlat in användares personuppgifter med hjälp av ett http-protokoll som saknat lägsta acceptabla säkerhetsnivå. Vidare framgår att Miguel Ibanez Bezanillas integritetspolicy hänvisat till den gamla dataskyddslagen och att policyn inte anpassats till den gällande förordningen. Därutöver har Miguel Ibanez Bezanillas webbplats inte haft en cookies-banner eller tillräckligt tydlig information om användningen av cookies (som exemplevis typ av cookies, lagringstider eller om webbplatsen använder tredjeparscookies). Webbplatsanvändare har inte heller har möjlighet att neka användningen av samtliga cookies. Som ett resultat ansåg AEPD att Miguel Ibanez Bezanilla agerat i strid med artiklarna 13 och 32 i GDPR samt e-Privacy-direktivet.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR, art. 32  GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Miguel Ibanez Bezanilla SL

Beslutsnummer: PS/00185/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.