Spanien: Miguel Ibanez Bezanilla bötfälls med 3 000 euro för olagliga cookies och bristande säkerhetsåtgärder

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Miguel Ibanez Bezanilla SL med 3 000 euro för brott mot artiklarna 13 och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) samt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”).

Av beslutet framgår att Miguel Ibanez Bezanillas webbplats samlat in användares personuppgifter med hjälp av ett http-protokoll som saknat lägsta acceptabla säkerhetsnivå. Vidare framgår att Miguel Ibanez Bezanillas integritetspolicy hänvisat till den gamla dataskyddslagen och att policyn inte anpassats till den gällande förordningen. Därutöver har Miguel Ibanez Bezanillas webbplats inte haft en cookies-banner eller tillräckligt tydlig information om användningen av cookies (som exemplevis typ av cookies, lagringstider eller om webbplatsen använder tredjeparscookies). Webbplatsanvändare har inte heller har möjlighet att neka användningen av samtliga cookies. Som ett resultat ansåg AEPD att Miguel Ibanez Bezanilla agerat i strid med artiklarna 13 och 32 i GDPR samt e-Privacy-direktivet.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR, art. 32  GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Miguel Ibanez Bezanilla SL

Beslutsnummer: PS/00185/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.