Spanien: Mercedes Gerencia bötfälls med 3 000 euro för otillräckligt samarbete med tillsynsmyndigheten

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt med 3 000 euro för brott mot artikel 58.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Mercedes Gerencia underlåtit att svara på en begäran om information från AEPD i tid vilket utgör en överträdelse av artikel 58.1 GDPR som säger att en tillsynsmyndighet kan beordra en personuppgiftsansvarig att lämna all information som myndigheten behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Mercedes Gerencia bötfälldes med 3 000 euro för överträdelsen.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Mercedes Gerencia S.L.

Beslutsnummer: PS/00239/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.