Spanien: Medieföretag bötfälls med 19 600 euro för olaglig kamerabevakning på arbetsplatsen

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt medieföretaget Radiotelevisión del principado de Asturias med 19 600 euro för brott mot artiklarna 5.1 (c) och 12 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att medieföretaget installerat ett kamerabevakningssystem på totalt 14 bevakningskameror för att övervaka sina affärslokaler. Medieföretaget har angett att bevakningskamerorna installerats för att upprätthålla säkerheten i lokalerna. Bevakningskamerorna filmade dock även anställdas kontor på ett sätt som inte var nödvändigt för ändamålet. Till exempel filmade en bevakningskamera också en stor del av de anställdas fikarum. AEPD ansåg att detta var ett brott mot principen om dataminimering i artikel 5.1 (c) GDPR. Därutöver fann AEPD brister i hur mediaföretaget informerat de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter enligt artikel 12 GDPR.

Det utdömda sanktionsavgifterna sänktes till 19 600 euro då medieföretaget frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 12 GDPR

Sanktionsavgift: 19 600 euro

Mottagare: Radiotelevisión del principado de Asturias

Beslutsnummer: PS/00261/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.