Search
Close this search box.

Spanien: Mederos Moviten bötfälls med 15 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Mederos Moviten S.L. med 15 000 euro för överträdelse av artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den registrerade tecknat ett avtal med Mederos Moviten. Företaget fakturerade dock även den registrerade för tjänster som den registrerade inte samtyckt till. Avtalen för dessa tjänster innehöll den registrerades personuppgifter men ingen underskrift. På grund av avsaknaden av ett giltigt avtal fastställde AEPD att Mederos Moviten olagligt behandlade den registrerades personuppgifter för avtalen i fråga och därmed bröt mot artikel 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: Mederos Moviten S.L.

Beslutsnummer: PS/00261/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.