Spanien: Mederos Moviten bötfälls med 15 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Mederos Moviten S.L. med 15 000 euro för överträdelse av artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den registrerade tecknat ett avtal med Mederos Moviten. Företaget fakturerade dock även den registrerade för tjänster som den registrerade inte samtyckt till. Avtalen för dessa tjänster innehöll den registrerades personuppgifter men ingen underskrift. På grund av avsaknaden av ett giltigt avtal fastställde AEPD att Mederos Moviten olagligt behandlade den registrerades personuppgifter för avtalen i fråga och därmed bröt mot artikel 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: Mederos Moviten S.L.

Beslutsnummer: PS/00261/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.