Spanien: Marins Playa bötfälls med 30 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Marins Playa S.A. med 30 000 euro för överträdelse av artikel 6 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD tagit emot ett klagomål från en nederländsk medborgare som ursprungligen skickats till den nederländska dataskyddsmyndigheten (AP) och som sedan överförts till AEPD i enlighet med artikel 56 GDPR som rör frågor om den ledande tillsynsmyndighetens behörighet i samband med gränsöverskridande frågor. Klagomålet gällde den registrerades vistelse på Marins Playa, ett hotell i Spanien, där Marins Playa skannat den registrerades pass som en del av registreringsprocessen, trots att den registrerade själv motsatt sig detta.

Enligt AEPD har Marins Playa brutit mot artikel 6 GDPR genom att olagligt behandlat den registrerades personuppgifter. Vidare konstaterade AEPD att den registrerade inte samtyckt till behandlingen av dennes personuppgifter och att Marins Playa inte kunde åberopa hotellets berättigades intressen eftersom det inte kunde visas att ett sådant intresse kunde motiveras.

Till följd av överträdelsen ålade AEPD Marins Playa böter på 30 000 euro för överträdelse av artikel 6 GDPR. Enligt AEPD betraktade myndigheten Marins Playas bristande samarbete som en försvårande omständighet som också bidragit till storleken på sanktionsavgifterna.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Marins Playa S.A.

Beslutsnummer: PS/00078/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.