Spanien: Macasver bötfälls med 4 000 euro för underlåtenhet att följa principen om korrekthet

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Macasver S.L. med 4 000 euro för överträdelse av artikel 5.1 (d) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD tagit emot klagomål från en enskild person. Enligt klagomålet hade den klagande fått böter för en trafikförseelse, något som den klagande ansåg sig vara oskyldig till. Den klagande besökte därefter en polisstation som menade att de fått sin information av Macasver, som polisen senare besökte och konstaterade att föraren av fordonet i själva verket inte var den klagande.

AEPD konstaterade därför att Macasver brutit mot artikel 5.1 (d) GDPR genom att företaget underlåtit att säkerställa att de behandlade personuppgifterna var korrekta. Till följd av överträdelsen beslutade AEPD att bötfälla Macasver med 4 000 euro..

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: Macasver S.L

Beslutsnummer: PS/00160/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.