Spanien: Livsmedelsbutik bötfälls med 1 000 euro för bristande information i samband med kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en livsmedelsbutik med 1 000 euro för överträdelse av artikel 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att polisen lämnade in ett klagomål till AEPD mot en livsmedelsbutik eftersom man installerat ett kamerabevakningssystem utan att tillhandahålla informativa affischer som informerade registrerade om det övervakade området.

Enligt AEPD innebar detta en överträdelse av artikel 13 GDPR varför myndigheten utdömde en sanktionsavgift på 1 000 euro. AEPD beordrade även livsmedelsbutiken att inom tio dagar vidta följande åtgärder:

  • Bevisa att livsmedelsbutiken placerat en skylt om det övervakade området på en tillräckligt synlig plats som bland annat informerar om behandlingen av personuppgifter, kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige och möjligheten för de registrerade att utöva sina rättigheter.
  • Bevisa att livsmedelsbutiken gör ovannämnda information tillgänglig för de registrerade.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00306/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.