Search
Close this search box.

Spanien: Leaddesk bötfälls med 4 000 euro för att inte ha svarat på AEPD:s begäran om information

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Leaddesk S.L. med 4 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Leaddesk är ett spanskt företag som inte svarat på två begäran om information från AEPD i samband med ett klagomål om brott mot GDPR. AEPD inledde därför ett tillsynsärende mot Leaddesk för att ha brutit mot artikel 58.1 GDPR, som ger myndigheten befogenhet att begära information från personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Leaddesk svarade inte heller på AEPD:s begäran.

Mot denna bakgrund bötfällde AEPD Leaddesk med 4 000 euro och beordrade företaget att lämna den begärda informationen inom tio dagar.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: Leaddesk S.L.

Beslutsnummer: PS/00368/2023

Publicerad: 2024-01-19

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.