Spanien: Läkare bötfälls med 5 600 euro för olaglig direktmarknadsföring

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en läkare med 5 600 euro för överträdelse av artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att läkaren använt en patients journalhandlingar för marknadsföringsändamål. Patienten hade dock inte gett sitt samtycke till detta. Av denna anledning ansåg AEPD att läkaren behandlat uppgifterna utan giltig rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR. Till följd av överträdelsen beslutade AEPD att bötfälla läkaren med 7 000 euro. Detta bötesbelopp sänktes dock till 5 600 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 5 600 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00199/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.