Spanien: Läkare bötfälls med 3 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt en läkare med 3 000 euro för brott mot artikel 6 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår en läkare lämnat sin tidigare klinik och börjat arbeta på en ny klinik. Den klagande hade tagit över läkarens tidigare klinik. I köpeavtalet angavs det uttryckligen att den säljande parten (läkaren) under inga omständigheter fick ta med sig en kopia på befintliga patientjournaler. Trots detta informerade läkaren sina tidigare patienter om att hens tjänster kunde erhållas på hens nya klinik i framtiden. Enligt AEPD har läkaren inte bara handlat i strid med avtalet utan också i strid med GDPR genom att kontakta de tidigare patienterna. Läkaren bötfälldes därmed med 3 000 euro då hen behandlat patienterna uppgifter utan rättslig grund.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00066/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.