Spanien: Laboratorios González bötfälls med 16 000 euro för delning av testresultat

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Laboratorios González, S.L. med 16 000 euro för överträdelse av artikel 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Laboratorios González genomfört ett Covid-19-test på den registrerade. Laboratorios González skickade därefter resultatet till både den registrerade och dennes chef utan den registrerades samtycke. Enligt AEPD strider detta mot principen om integritet och konfidentialitet vid behandling av personuppgifter.

AEPD konstaterade att Laboratorios Gonzále brutit mot artikel 5.1 (f) GDPR genom att företaget underlåtit att vita lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna. Till följd av överträdelsen beslutade AEPD att bötfälla Laboratorios González med 20 000 euro. Detta bötesbelopp sänktes dock till 16 000 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 16 000 euro

Mottagare: Laboratorios González, S.L.

Beslutsnummer: PS/00323/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.