Spanien: La Florida bötfälls med 4 000 euro för brott mot principen om integritet och konfidentialitet

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Estudio La Florida 2009 S.L. med 4 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (f) och 32 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD tagit emot ett klagomål från en enskild individ. Den klagande äger en fastighet som denne hyrde ut till La Florida. I samband med att den klagande sagt upp hyresavtalet med La Florida hittade den klagande dokumentation från La Floridas kunder, som bland annat fakturor, köpekontrakt, personuppgifter som id-kort och telefonnummer.

Enligt AEPD har den klagande fått tillgång till tredje parts personuppgifter som La Florida samlat in och som felaktigt förvarats i den hyrda fastigheten, vilket innebär en överträdelse av principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR. Vidare har La Florida inte vidtagit några lämpliga åtgärder för att förhindra att personuppgifter röjs, eftersom dokumenten lämnades kvar i fastigheten i stället för att förstöras eller avlägsnas innan hyresavtalet upphörde, vilket innebär en överträdelse av artikel 32 GDPR.

Till följd av detta ålade AEPD La Florida böter på totalt 4 000 euro, varav 2 500 euro för överträdelse av artikel 5.1 (f) GPDR och 1 500 euro för överträdelse av artikel 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: Estudio La Florida 2009 S.L.

Beslutsnummer: PS/00444/2021

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.