Spanien: Kommun bötfälls med 2 000 euro för otillåten delning av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt kommunen DATA1000 Fincas S.L. med 2 000 euro för brott mot artikel 5.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att kommunen överlämnat en kopia av ett protokoll från en bolagsstämma som hölls i maj 2020 till direktören för CMM Seguridad S.L. Protokollet innehöll bland annat namn och adresser på invånare, en förteckning över försumliga personer och detaljer om invånarnas aktuella skulder.

AEPD konstaterade efter en granskning av ärendet att det inte upprättats något avtal mellan kommunen och CMM Seguridad, och att det inte heller fanns någon rättslig grund för kommunen att lämna ut invånarnas personuppgifter och förteckning över invånarnas aktuella skulder till företaget. Även om kommunen hade ett ingått ett avtal med det företag som faktiskt tagit emot informationen, CMM Guard S.L., ett företag som tillhandahåller säkerhetstjänster för kommunen, motiverar avtalsförhållandet inte tillgång till informationen.

Mot bakgrund av detta bötfällde AEPD kommunen med 2 000 euro över överträdelse av artikel 5.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: DATA1000 Fincas S.L.

Beslutsnummer: PS/00092/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.