Spanien: Kommun bötfälls med 2 000 euro för otillåten delning av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt kommunen DATA1000 Fincas S.L. med 2 000 euro för brott mot artikel 5.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att kommunen överlämnat en kopia av ett protokoll från en bolagsstämma som hölls i maj 2020 till direktören för CMM Seguridad S.L. Protokollet innehöll bland annat namn och adresser på invånare, en förteckning över försumliga personer och detaljer om invånarnas aktuella skulder.

AEPD konstaterade efter en granskning av ärendet att det inte upprättats något avtal mellan kommunen och CMM Seguridad, och att det inte heller fanns någon rättslig grund för kommunen att lämna ut invånarnas personuppgifter och förteckning över invånarnas aktuella skulder till företaget. Även om kommunen hade ett ingått ett avtal med det företag som faktiskt tagit emot informationen, CMM Guard S.L., ett företag som tillhandahåller säkerhetstjänster för kommunen, motiverar avtalsförhållandet inte tillgång till informationen.

Mot bakgrund av detta bötfällde AEPD kommunen med 2 000 euro över överträdelse av artikel 5.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: DATA1000 Fincas S.L.

Beslutsnummer: PS/00092/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.