Spanien: Jimbo Networks bötfälls med 9 000 euro för dataskyddsbrister på webbplats

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Jimbo Networks S.L. med 9 000 euro för överträdelse av artikel 22.2 i den spanska lagen om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI) och artiklarna 6.1 och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD under sin utredning funnit många brister på en webbplats som drivs av Jimbo Networks. Till exempel behandlade Jimbo Networks uppgifter från besökare på webbplatsen utan deras uttryckliga samtycke. Dessutom uppfyllde integritetspolicyn på webbplatsen inte de krav som anges i artikel 13 GDPR. Integritetspolicyn innehöll även gammal information och hänvisade till lagar som inte längre är i kraft. Vidare hittade AEPD brister i Jimbo Networks användning av cookies.

På grundval av dessa brister ålade AEPD Jimbo Networks böter på totalt 15 000 euro för överträdelse av artikel 22.2 LSSI och artiklarna 6.1 och 13 GDPR . Detta bötesbelopp sänktes dock till 9 000 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 22 LSSI

Sanktionsavgift: 9 000 euro

Mottagare: Jimbo Networks S.L.

Beslutsnummer: PS/00482/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.