Spanien: Jimbo Networks bötfälls med 9 000 euro för dataskyddsbrister på webbplats

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Jimbo Networks S.L. med 9 000 euro för överträdelse av artikel 22.2 i den spanska lagen om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI) och artiklarna 6.1 och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD under sin utredning funnit många brister på en webbplats som drivs av Jimbo Networks. Till exempel behandlade Jimbo Networks uppgifter från besökare på webbplatsen utan deras uttryckliga samtycke. Dessutom uppfyllde integritetspolicyn på webbplatsen inte de krav som anges i artikel 13 GDPR. Integritetspolicyn innehöll även gammal information och hänvisade till lagar som inte längre är i kraft. Vidare hittade AEPD brister i Jimbo Networks användning av cookies.

På grundval av dessa brister ålade AEPD Jimbo Networks böter på totalt 15 000 euro för överträdelse av artikel 22.2 LSSI och artiklarna 6.1 och 13 GDPR . Detta bötesbelopp sänktes dock till 9 000 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 22 LSSI

Sanktionsavgift: 9 000 euro

Mottagare: Jimbo Networks S.L.

Beslutsnummer: PS/00482/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.