Spanien: Jaén Sentido y Común bötfälls med 2 000 euro för otillräcklig säkerhet vid utskick av e-postmeddelanden

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Jaén Sentido y Común med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Jaén Sentido y Común skickat ett e-postmeddelande till 241 personer i en öppen distributionslista, vilket gjorde alla mottagares e-postadresser synliga för de andra mottagarna. AEPD konstaterade att utskicket stred mot principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GPDR och att Jaén Sentido y Común inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Jaén Sentido y Común

Beslutsnummer: PS/00622/2021

Beslutsdatum: 2022-08-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.