Spanien: Jaén Sentido y Común bötfälls med 2 000 euro för otillräcklig säkerhet vid utskick av e-postmeddelanden

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Jaén Sentido y Común med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Jaén Sentido y Común skickat ett e-postmeddelande till 241 personer i en öppen distributionslista, vilket gjorde alla mottagares e-postadresser synliga för de andra mottagarna. AEPD konstaterade att utskicket stred mot principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GPDR och att Jaén Sentido y Común inte vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Jaén Sentido y Común

Beslutsnummer: PS/00622/2021

Beslutsdatum: 2022-08-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.