Search
Close this search box.

Spanien: Inmaran Asesores bötfälls med 2 000 euro för att inte ha följt myndighetens beslut

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Inmaran Asesores med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD tidigare krävt att Inmaran Asesores skulle informera de personer vars personuppgifter de behandlade om sina rättigheter enligt 13 GDPR. Inmaran Asesores följt inte AEPD:s föreläggande trots flera påminnelser och en tidigare sanktionsavgift på 1 000 euro.

AEPD ansåg att detta var en fortsatt överträdelse av artikel 58.2 GDPR, som ger AEPD befogenhet att beordra ansvariga och personuppgiftsbiträden att följa dataskyddslagstiftningen. AEPD beslutade att påföra Inmaran Asesores en ny sanktionsavgift på 2 000 euro och att återigen förelägga dem att vidta de nödvändiga åtgärderna för att uppfylla GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Inmaran Asesores

Beslutsnummer: PS/00371/2023

Beslutsdatum: 2024-01-20

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.