Spanien: Incoprosol bötfälls med 5 000 euro för olaglig telefoninspelning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Incoprosol S.L. med 5 000 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Incoprosol spelat in ett telefonsamtal med en kund utan att få kundens samtycke. Enligt AEPD innebar detta en överträdelse av principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) GDPR varför myndigheten utdömde en sanktionsavgift på 5 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Incoprosol S.L.

Beslutsnummer: PS/00469/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.