Search
Close this search box.

Spanien: Imagina Fran Sport bötfälls med 2 000 euro för bristfällig information på företagets webbsida

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Imagina Fran Sport, S.L. med 2 000 euro för överträdelse av artikel 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD då Imagina Fran Sports webbsida inte innehöll all den information som krävs enligt artikel 13 GDPR, särskilt när det gäller företagets integritetspolicy. Enligt AEPD har Imagina Fran Sport inte inkommit med några påståenden eller bevis som motsäger de fakta som den registrerade rapporterat. Vid en kontroll av Imagina Fran Sports webbsida konstaterade AEPD att företaget inte tillhandahåller den information som krävs enligt artikel 13 GDPR.

AEPD ansåg vidare att den utdömda påföljden bland annat borde baseras på följande försvårande omständigheter:

  • Brottets art, svårighetsgrad och varaktighet. Genom att inte tillhandahålla den information som krävs enligt artikel 13 GDPR har Imagina Fran Sport hindrat registrerade från att kontakta den som är ansvarig för behandlingen för att utöva sina rättigheter och få veta ändamålet med behandlingen.
  • Oaktsamhet i samband med överträdelsen. Imagina Fran Sports agerande visar på en allvarlig vårdslöshet eftersom den integritetspolicy som granskats av AEPD hänvisar till tidigare gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter, i stället för GDPR.
  • Det sätt på vilket AEPD fick kännedom om överträdelsen.
  • Graden av samarbete med AEPD för att avhjälpa överträdelsen.

På grundval av de försvårande omständigheterna ansåg AEPD att det var lämpligt att ålägga Imagina Fran Sport en sanktionsavgift på 2 000 euro för att inte ha lagt ut all den information som krävs enligt artikel 13 GDPR på sin webbplats.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Imagina Fran Sport, S.L.

Beslutsnummer: PS/00384/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.