Spanien: Ilunion Seguridad bötfälls för att ha skickat arbetsrelaterad kommunikation via privat e-post och WhatsApp

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Ilunion Seguridad S.A med 150 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framfår att en arbetstagare vid Ilunion Seguridad, ett företag som tillhandahåller säkerhetstjänster, lämnat in ett klagomål mot företaget för att ha skickat arbetsrelaterad kommunikation via e-post och WhatsApp utan att använda fältet för dold kopia eller inhämta samtycke från arbetstagarna, vilket avslöjat deras personliga e-postadresser och telefonnummer för andra arbetstagare.

AEPD konstaterade att Ilunion Seguridad brutit mot principerna om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR och kravet på lämpliga säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 GDPR, eftersom företaget inte vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda arbetstagarnas personuppgifter från obehörig åtkomst eller spridning.

AEPD beslutade att bötfälla Ilunion Seguridad för två överträdelser, dels 100 000 euro för överträdelse av artikel 5.1 (f) GDPR, dels 50 000 euro för överträdelse av artikel 32 GDPR. AEPD tog hänsyn till företagets storlek, omsättning, grad av skuld och korrigerande åtgärder som de har vidtagit efter klagomålet.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 32 GDPR, art. 47 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Ilunion Seguridad S.A

Beslutsnummer: PS/00452/2022

Beslutsdatum: 2023-10-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.