Spanien: IDFinance Spain bötfälls med 5 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt IDFinance Spain S.L. med 5 000 euro för brott mot artikel 5.1 (f) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en person fått ett e-postmeddelande från IDFinance som innehöll en länk för betalning av en faktura direkt via företagets webbplats. När personen klickade på länken kunde personen se personuppgifter tillhörande en annan kund. Enligt AEPD har IDFinance inte vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhet vid behandlingen av företagets personuppgifter. AEPD bötfällde därför IDFinance med 5 000 euro brott mot principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) i GDPR. Bötesbeloppet sänktes dock till 3 000 euro då IDFinance frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: IDFinance Spain S.L.

Beslutsnummer: PS/00335/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.