Search
Close this search box.

Spanien: Iberdrola Clientes bötfälls med 70 000 euro för otillåten behandling av kunds personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt elbolaget Iberdrola Clientes S.A.U. med 70 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD utrett ett fall där en kund fått sitt elavtal uppsagt utan sitt samtycke av ett annat elbolag som använde en felaktig kod för elanslutningen (CUPS). CUPS är en personuppgift som identifierar elanslutningen och är kopplad till kundens namn, adress och andra uppgifter i distributionsbolagets system.

AEPD granskning visade att ändringarna utlösts av en annan kunds olämpliga beteende. Denna kund hade ingått ett elavtal i sitt namn, men angett fel elmätare. Detta ledde till ett fel i systemet och den registrerades befintliga avtal sades upp.

AEPD konstaterade att Iberdrola Clientes brutit mot artikel 6.1 GDPR som kräver en rättslig grund för behandling av personuppgifter. AEPD ansåg också att Iberdrola Clientes borde ha haft åtgärder för att förebygga och upptäcka fel i CUPS.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: Iberdrola Clientes S.A.U.

Beslutsnummer: PS/00546/2022

Beslutsdatum: 2023-12-05

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.