Spanien: Iberdrola Clientes bötfälls med 100 000 euro för brister i samband med flyttanmälan

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Iberdrola Clientes, SAU, med 100 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (d) och 17 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att den registrerade sagt upp ett befintligt avtal med Iberdrola Clientes på grund av en flytt och begärde därför att hens personuppgifter skulle raderas. Denna begäran avvisades av Iberdrola Clientes med hänvisning till att den registrerade hade utestående fakturor. Det visade sig dock att Iberdrola Clientes hade skickat räkningarna till den registrerades gamla adress. Även efter att den registrerade informerat Iberdrola Clientes om adressändringen skickade företaget nya meddelanden om den registrerades begäran om radering och nya fakturor till den gamla adressen. Enligt AEPD har Iberdrola Clientes agerat i strid med principen om korrekthet i artikel 5.1 (d) i GDPR och den registrerades rätt att bli raderad enligt artikel 17 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 17 GDPR

Sanktionsavgift: 100 000 euro

Mottagare: Iberdrola Clientes, SAU

Beslutsnummer: PS/00220/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.