Spanien: Hotell bötfälls med 3 000 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt ett hotell med 3 000 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den personuppgiftsansvarige installerat bevakningskameror som bland annat täckte offentlig plats och delar av hotellets poolområde. AEPD ansåg att detta utgör ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Därutöver ansåg AEPD den personuppgiftsansvarige inte uppfyllt sina skyldigheter att informera om bevakningskamerorna på ett korrekt sätt vilket utgör ett brott mot informationsplikten enligt artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00488/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.