Spanien: Highcliffe Estates Marbella bötfälls med 8 000 euro för olaglig behandling

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Highcliffe Estates Marbella, SL med 8 000 euro för brott mot artikel 6.1 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Highcliffe Estates publicerat ett fotografi av en registrerad utan dennes samtycke. Highcliffe Estates har därigenom överträtt artikel 6.1 GDPR genom att behandla den registrerades personuppgifter utan rättslig grund.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 8 000 euro

Mottagare: Highcliffe Estates Marbella, SL.

Beslutsnummer: PS/00491/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.