Spanien: HazteOir.Org bötfälls med 5 000 euro för behandling av personuppgifter utan samtycke

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt HazteOir.Org med 5 000 euro för brott mot artikel 6.1 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att HazteOir.Org publicerat en broschyr om sexundervisning i skolor som olagligt innehöll bilder och namn på tre registrerade som inte hade gett sitt samtycke. HazteOir.Org har därigenom överträtt artikel 6.1 GDPR genom att behandla de registrerades personuppgifter utan rättslig grund.

Det utdömda bötesbeloppet på 5 000 euro sänktes till 4 000 euro då HazteOir.Org erkänt sitt misstag och omgående betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: HazteOir.Org

Beslutsnummer: PS/00102/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.