Spanien: HazteOir.Org bötfälls med 5 000 euro för behandling av personuppgifter utan samtycke

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt HazteOir.Org med 5 000 euro för brott mot artikel 6.1 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att HazteOir.Org publicerat en broschyr om sexundervisning i skolor som olagligt innehöll bilder och namn på tre registrerade som inte hade gett sitt samtycke. HazteOir.Org har därigenom överträtt artikel 6.1 GDPR genom att behandla de registrerades personuppgifter utan rättslig grund.

Det utdömda bötesbeloppet på 5 000 euro sänktes till 4 000 euro då HazteOir.Org erkänt sitt misstag och omgående betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: HazteOir.Org

Beslutsnummer: PS/00102/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.