Spanien: Gymnastikklubb bötfälls med 5 000 euro för olaglig publicering på Instagram

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt gymnastikklubben Club Gimnasia Rítmica San Antonio med 5 000 euro för brott mot artikel 6 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en person lämnat in ett klagomål mot gymnastikklubben Club Gimnasia Rítmica San Antonio hos AEPD baserat på klubbens publicering av bilder och videor av den klagandes två mindreåriga döttrar på Instagram.

Klaganden hade tidigare informerat gymnastikklubben om att hon inte ville att klubben skulle lägga upp material av hennes döttrar på sociala medier, eftersom hon inte ville lämna sitt samtycke till att att hennes döttrar skulle fotograferas och spelas in. Enligt AEPD har gymnastikklubben således agerat utan den klagandes samtycke varför de inte haft en rättslig grund för publiceringen på Instagram (artikel 6).

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Club Gimnasia Rítmica San Antonio

Beslutsnummer: PS/00209/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.