Spanien: Grannsamverkan bötfälls med 1 000 euro för bristande skyltning om kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt grannsamverkan i ett bostadsområde med 1 000 euro för brott mot artikel 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att grannsamverkan i ett bostadsområde installerat ett kamerabevakningssystem. Informationsskylten om kamerabevakningen innehöll dock inte den information som krävs enligt artikel 13 GDPR då skylten varken innehöll en hänvisning till den personuppgiftsansvarige eller en adress att kontakta om man vill utöva sina rättigheter som registrerad. Mot bakgrund av detta dömde AEPD därför ut en sanktionsavgift på 1 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00187/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.