Spanien: Grannsamverkan bötfälls med 1 000 euro för bristande skyltning om kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt grannsamverkan i ett bostadsområde med 1 000 euro för brott mot artikel 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att grannsamverkan i ett bostadsområde installerat ett kamerabevakningssystem. Informationsskylten om kamerabevakningen innehöll dock inte den information som krävs enligt artikel 13 GDPR då skylten varken innehöll en hänvisning till den personuppgiftsansvarige eller en adress att kontakta om man vill utöva sina rättigheter som registrerad. Mot bakgrund av detta dömde AEPD därför ut en sanktionsavgift på 1 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00187/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.