Spanien: Grannsamverkan bötfälls med 1 000 euro för bristande skyltning om kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt grannsamverkan i ett bostadsområde med 1 000 euro för brott mot artikel 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att grannsamverkan i ett bostadsområde installerat ett kamerabevakningssystem. Informationsskylten om kamerabevakningen innehöll dock inte den information som krävs enligt artikel 13 GDPR då skylten varken innehöll en hänvisning till den personuppgiftsansvarige eller en adress att kontakta om man vill utöva sina rättigheter som registrerad. Mot bakgrund av detta dömde AEPD därför ut en sanktionsavgift på 1 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00187/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.