Spanien: General Logistics Systems Spain bötfälls med 140 000 euro för delning av personuppgifter med obehörig part

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt General Logistics Systems Spain S.A med 140 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av besluttet framgår att två privatpersoner beställt teknisk utrustning från General Logistics Systems. Utrustningen skulle skickas till personernas hem, men hämtades istället på företagets huvudkontor av obehöriga tredje parter. De obehöriga tredje parterna agerade med förfalskade dokument, som inte verifierats på lämpligt sätt av företaget.

Enligt AEPD har General Logistics Systems i strid med artikel 6.1 GDPR delat personuppgifter med obehörig tredje part.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 6 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 140 000 euro

Mottagare: General Logistics Systems Spain S.A

Beslutsnummer: PS/00075/2023

Beslutsdatum: 2023-08-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.