Spanien: Furnishyourspace bötfälls med 6 000 euro för brister i företagets integritetspolicy

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Furnishyourspace S.L. med 6 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 6, 12, 13 och 21.4 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att AEPD mottagit ett klagomål från dataskyddsmyndigheten i Berlin avseende Furnishyourspace otillräckliga utformning av företagets integritetspolicy. Efter en granskning av integritetspolicyn konstaterar AEPD att Furnishyourspaces identitet och kontaktuppgifter angivits i integritetspolicyn, men att informationen placerats under en vilseledande rubrik som istället gav intrycket av att uppgifterna skulle användas för affärsändamål. Vidare framgick inte syftet med Furnishyourspaces behandling av personuppgifter på ett tydligt sätt enligt integritetspolicyn.

Det fanns inte heller någon  information om rättsliga grunder, lagringstiderna för personuppgifterna och de registrerades rätt att invända mot behandlingen. Integritetspolicyn var också utformad på ett förvirrande sätt, språket innehöll grammatiska fel och ord som vanligtvis inte finns i integritetspolicys användes. Vidare krävde Furnishyourspace enligt integritetspolicyn ett skatteidentifieringsnummer för att kunna utfärda en förenklad faktura, dvs. en faktura som inte översteg 3 000 euro. Enligt AEPD var detta ett brott mot laglighetsprincipen i artikel 5.1 (a) GDPR.

Mot bakgrund av de konstaterade bristerna beslutade AEPD om sanktionsavgifter på 6 000 euro som fördelades enligt följande:

  • 3000 euro för brott mot artikel 12 och 13 GDPR
  • 1 000 euro för brott mot artikel 21.4 GDPR
  • 2 000 euro för brott mot artikel 5.1 (a) och 6 GDPR

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 6 000 euro

Mottagare: Furnishyourspace S.L.

Beslutsnummer: PS/00462/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.