Spanien: Furnishyourspace bötfälls med 6 000 euro för brister i företagets integritetspolicy

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Furnishyourspace S.L. med 6 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 6, 12, 13 och 21.4 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att AEPD mottagit ett klagomål från dataskyddsmyndigheten i Berlin avseende Furnishyourspace otillräckliga utformning av företagets integritetspolicy. Efter en granskning av integritetspolicyn konstaterar AEPD att Furnishyourspaces identitet och kontaktuppgifter angivits i integritetspolicyn, men att informationen placerats under en vilseledande rubrik som istället gav intrycket av att uppgifterna skulle användas för affärsändamål. Vidare framgick inte syftet med Furnishyourspaces behandling av personuppgifter på ett tydligt sätt enligt integritetspolicyn.

Det fanns inte heller någon  information om rättsliga grunder, lagringstiderna för personuppgifterna och de registrerades rätt att invända mot behandlingen. Integritetspolicyn var också utformad på ett förvirrande sätt, språket innehöll grammatiska fel och ord som vanligtvis inte finns i integritetspolicys användes. Vidare krävde Furnishyourspace enligt integritetspolicyn ett skatteidentifieringsnummer för att kunna utfärda en förenklad faktura, dvs. en faktura som inte översteg 3 000 euro. Enligt AEPD var detta ett brott mot laglighetsprincipen i artikel 5.1 (a) GDPR.

Mot bakgrund av de konstaterade bristerna beslutade AEPD om sanktionsavgifter på 6 000 euro som fördelades enligt följande:

  • 3000 euro för brott mot artikel 12 och 13 GDPR
  • 1 000 euro för brott mot artikel 21.4 GDPR
  • 2 000 euro för brott mot artikel 5.1 (a) och 6 GDPR

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 12 GDPR, art. 13 GDPR, art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 6 000 euro

Mottagare: Furnishyourspace S.L.

Beslutsnummer: PS/00462/2019

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.