Spanien: Frigorifica Botana bötfälls med 4 000 euro för olaglig kamerabevakning i konferensrum

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Frigorifica Botana S.L. med 4 000 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Frigorifica Botanas huvudsakliga verksamhet är att frysa, lagra och bearbeta skaldjur. Baserat på ett klagomål mot Frigorifica Botana har AEPD inlett en granskning av företaget. Vid granskningen framkom att Frigorifica Botanas installerat ett kamerabevakningssystem (ljud och video) som bland annat fångade delar av ett konferensrum. Enligt AEPD har Frigorifica Botanas brutit mot principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) genom att behandla uppgifter utan ett giltigt skäl och utan att informera de registrerade om kamerabevakningen på förhand.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: Frigorifica Botana S.L.

Beslutsnummer: PS/00093/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.