Spanien: Frigorifica Botana bötfälls med 4 000 euro för olaglig kamerabevakning i konferensrum

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Frigorifica Botana S.L. med 4 000 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Frigorifica Botanas huvudsakliga verksamhet är att frysa, lagra och bearbeta skaldjur. Baserat på ett klagomål mot Frigorifica Botana har AEPD inlett en granskning av företaget. Vid granskningen framkom att Frigorifica Botanas installerat ett kamerabevakningssystem (ljud och video) som bland annat fångade delar av ett konferensrum. Enligt AEPD har Frigorifica Botanas brutit mot principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) genom att behandla uppgifter utan ett giltigt skäl och utan att informera de registrerade om kamerabevakningen på förhand.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: Frigorifica Botana S.L.

Beslutsnummer: PS/00093/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.