Search
Close this search box.

Spanien: Fotbollsförbund bötfälls med 3 000 euro då webbplats saknade integritetspolicy

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt fotbollsförbundet Asociación de aficionados del Hércules CF S.A.D. med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD om en fotbollsförenings webbplats. AEPD:s utredning bekräftade att fotbollsförenings webbplats krävde att användarna skulle fylla i formulär med personuppgifter men att den inte hade någon integritetspolicy.

Enligt AEPD måste den personuppgiftsansvarige informera de berörda personerna i enlighet med artikel 13 GDPR när personuppgifter samlas in. Informationen ska bland annat innehålla sättet och syftet med behandlingen, den personuppgiftsansvariges identitet och kontaktuppgifter samt de registrerades rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

AEPD konstaterade att fotbollsförbundet inte fullgjort sina informationsskyldigheter enligt artikel 13 GDPR och bötfällde föreningen med 3 000 euro. Som förmildrande omständigheter ansåg AEPD att fotbollsföreningen var en liten verksamhet, att de inte dragit nytta av överträdelserna, och att de inte begått några tidigare överträdelser.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR, art. 11 LOPDGDD

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Asociación de aficionados del Hércules CF S.A.D.

Beslutsnummer: PS/00609/2021

Beslutsdatum: 2022-07-06

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.