Spanien: Försäkringsgivare bötfälls med 30 000 euro för felskickad faktura

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A. med 30 000 euro för brott mot artikel 6.1 dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros skickat en faktura till den registrerade även om det inte fanns någon avtalsförhållande mellan parterna. Den registrerade hade tecknat en motorcykelförsäkring med försäkringsbolaget 2016, men avslutade försäkringen 2017.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Allianz Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A.

Beslutsnummer: PS/00123/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.