Spanien: Företag bötfälls med 600 euro för olaglig användning av cookies

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt ett företag med 600 euro för brott mot artikel 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) samt direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (“e-Privacy-direktivet”).

Av beslutet framgår att företagets webbplats samlat in besökares personuppgifter med hjälp av cookies. Enligt AEPD har dessa cookies varit aktiva direkt när webbplatsen laddades och det har inte funnits något direkt alternativ för besökarna att avvisa eller inaktivera dessa cookies. Vidare har integritetspolicyn på företagets webbplatsen inte uppdaterats sedan GDPR trätt i kraft utan istället hänvisat tidigare lagstiftning. Som följd av detta drog APED slutsatsen att de registrerade inte har informerats på ett korrekt sätt om behandlingen av deras personuppgifter.

Som ett resultat ansåg AEPD att företaget agerat i strid med artiklarna 13 GDPR samt e-Privacy-direktivet. Vad gäller beloppet på sanktionsavgifterna ansåg AEPD att dessa skulle sänkas då företaget medgett att de agerat i strid med gällande lagstiftning och frivilligt betalat de utdömda böterna.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 600 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00381/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.