Search
Close this search box.

Spanien: Företag bötfälls med 500 000 euro för brott mot registrerads rätt till tillgång

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt ett icke namngivet företag med 500 000 euro för överträdelse av artikel 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att polismyndigheten i Baskien skickat en anmälan om en påstådd överträdelse av dataskyddsbestämmelserna. Enligt AEPD har företagets kunder tvingats lämna sina uppgifter, både skriftligen och genom att tillhandahålla en kopia av dokumentation, för att boka ett möte med företaget för ansökan om utnämning hos den nationella polisen. Företaget gav dock enligt AEPD inte sina kunder all den information som krävs enligt artiklarna 13 och 14 GDPR.

AEPD konstaterade därför, med de bevis som fanns tillgängliga, att företaget brutit mot artikel 13 GDPR. I korthet klargjorde AEPD att när en person kommer till ett företag och personuppgifter begärs, måste den personuppgiftsansvarige tillhandahålla all den information som fastställs i artikel 13 GDPR på ett enkelt sätt. Följaktligen stred företaget insamling av personuppgifter mot artikel 13 GDPR.

Mot denna bakgrund ålade AEPD företaget böter på 500 000 euro för överträdelsen och uppgav som förmildrande omständigheter bland annat att företagets verksamhet inte hade någon koppling till behandlingen av personuppgifter. AEPD konstaterade dessutom att myndigheten kan komma att kräva att det ansvariga företaget anpassar behandlingen av personuppgifter så att den överensstämmer med dataskyddsbestämmelserna. Om företaget inte uppfyller dessa krav kan detta enligt AEPD betraktas som en administrativ överträdelse i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, vilket kan motivera att ett senare administrativt sanktionsförfarande inleds.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 500 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00037/2022

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.