Spanien: Företag bötfälls med 3 000 euro för otillräcklig information till registrerade

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt ett företag med 3 000 euro för brott mot artikel 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att företaget begärt diverse personuppgifter från kunder för att göra tidsbokningar. AEPD ansåg att företaget inte informerat de registrerade om behandlingen av deras personuppgifter i enlighet med artikel 13 GDPR varför företaget bötfälldes med 3 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13  GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00227/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.