Spanien: Företag bötfälls med 3 000 euro för olaglig inspelning av anställdas och kunders röster

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt ett företag med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att företaget installerat ett kamerabevakningssystem som även spelade in rösterna från både anställda och kunder. Under sin utredning konstaterade AEPD att företaget inte hade någon giltig rättslig grund enligt artikel 6 GDPR för att behandla informationen om rösterna som en del av kamerabevakningen.

Dessutom konstaterade AEPD att företaget inte lämnat tillräcklig information om kamerabevakningen enligt artikel 13 GDPR, inklusive information om behandlingen, den personuppgiftsansvariges identitet och utövandet av de registrerades rättigheter.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00335/2022

Beslutsdatum: 2022-11-29

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.