Spanien: Företag bötfälls med 3 000 euro för olaglig inspelning av anställdas och kunders röster

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt ett företag med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att företaget installerat ett kamerabevakningssystem som även spelade in rösterna från både anställda och kunder. Under sin utredning konstaterade AEPD att företaget inte hade någon giltig rättslig grund enligt artikel 6 GDPR för att behandla informationen om rösterna som en del av kamerabevakningen.

Dessutom konstaterade AEPD att företaget inte lämnat tillräcklig information om kamerabevakningen enligt artikel 13 GDPR, inklusive information om behandlingen, den personuppgiftsansvariges identitet och utövandet av de registrerades rättigheter.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00335/2022

Beslutsdatum: 2022-11-29

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.