Spanien: Företag bötfälls med 1 800 euro efter att ha slängt personuppgifter i soporna

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt ett företag med 1 800 euro för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att företaget slängt dokument som innehåller personuppgifter om sina kunder i soporna. AEPD ansåg detta vara en brist på säkerhets- och dataskyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 32 i GDPR, där det står att “den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken”. Enligt AEPD har företaget inte följt detta krav vid behandling av kundernas personuppgifter varför de bötfälldes med 3 000 euro, ett belopp som sänktes till 1 800 euro då företaget frivilligt betalat sanktionsavgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 1 800 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00164/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.