Spanien: Företag bötfälls med 1 800 euro efter att ha slängt personuppgifter i soporna

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt ett företag med 1 800 euro för brott mot artikel 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att företaget slängt dokument som innehåller personuppgifter om sina kunder i soporna. AEPD ansåg detta vara en brist på säkerhets- och dataskyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 32 i GDPR, där det står att “den personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken”. Enligt AEPD har företaget inte följt detta krav vid behandling av kundernas personuppgifter varför de bötfälldes med 3 000 euro, ett belopp som sänktes till 1 800 euro då företaget frivilligt betalat sanktionsavgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 1 800 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00164/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.