Search
Close this search box.

Spanien: Fincas Arenys bötfälls med 3 000 euro för bristande information vid uthyrning av bostad

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt fastighetsbolaget Fincas Arenys S.L. med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den registrerade kontaktat Fincas Arenys för att hyra en fastighet. I samband med detta begärde fastighetsbolaget vissa dokument för uthyrningen utan att informera den registrerade om behandlingen av dennes personuppgifter som en del av uthyrningsprocessen.

AEPD konstaterade att när en personuppgiftsansvarig erhåller personuppgifter måste den personuppgiftsansvarige tillhandahålla den registrerade all information om behandlingens av den registrerades personuppgifter enligt artikel 13 GDPR.

I det aktuella fallet har Fincas Arenys inte uppfyllt denna skyldighet. AEPD ansåg därför att Fincas Arenys brutit mot artikel 13 GDPR och beslutade att bötfälla fastighetsbolaget med 3 000 euro. Detta bötesbelopp sänktes dock till 1 800 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Fincas Arenys S.L

Beslutsnummer: PS/00029/2022

Beslutsdatum: 2022-07-07

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.