Spanien: Festina Lotus bötfälls med 600 euro för att inte ha raderat kunds personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Festina Lotus S.A med 600 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Festina Lotus är ett spanskt företag som erbjuder klockor och smycken på sin webbplats www.festina.com. En kund i Frankrike begärde att få sitt konto och sina personuppgifter raderade från webbplatsen i juli och augusti 2021, men fick inget svar från Festina Lotus.

Kunden anmälde ärendet till den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), som i sin tur överlämnade det till AEPD eftersom Festina Lotus har sitt huvudkontor i Spanien.

AEPD konstaterade att Festina Lotus brutit mot artikel 17 GDPR som ger kunder rätt att få sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 17 GDPR, art. 58 GDPR, art. 60 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 600 euro

Mottagare: Festina Lotus S.A

Beslutsnummer: PS/00185/2023

Beslutsdatum: 2023-10-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.