Spanien: Fackförbund bötfälls med 2 000 euro för olaglig publicering av mötesprotokoll

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt fackförbundet Sindicato Intersectorial Trabajadores/as Provincia de Alicante med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att fackförbundet offentliggjort protokoll från ett sammanträde på sin anslagstavla och i en WhatsApp-grupp. Detta ledde till att de underskrifterna från samtliga fackliga företrädare i sammanträdet offentliggjorts.

AEPD konstaterade att publiceringen utgjorde en överträdelse av principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR och bötfällde fackförbundet med 2 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Sindicato Intersectorial Trabajadores/as Provincia de Alicante

Beslutsnummer: PS/00626/2021

Beslutsdatum: 2022-08-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.