Spanien: Fackförbund bötfälls med 2 000 euro för olaglig publicering av mötesprotokoll

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt fackförbundet Sindicato Intersectorial Trabajadores/as Provincia de Alicante med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att fackförbundet offentliggjort protokoll från ett sammanträde på sin anslagstavla och i en WhatsApp-grupp. Detta ledde till att de underskrifterna från samtliga fackliga företrädare i sammanträdet offentliggjorts.

AEPD konstaterade att publiceringen utgjorde en överträdelse av principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR och bötfällde fackförbundet med 2 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Sindicato Intersectorial Trabajadores/as Provincia de Alicante

Beslutsnummer: PS/00626/2021

Beslutsdatum: 2022-08-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.